Remarker je u potrazi za novim saradnicama / saradnicima!

Potrebni su nam novinari/ke koje zanima istraživačko novinarstvo i koji će na sebi svojstven način pisati, govoriti i kreirati sadržaj kroz digitalne medije.

Želimo da sarađujemo sa autorima/kama i novinarima/kama koji će planirati, pripremati i realizovati nove programe, učestovati i unapređivati realizaciju već postojećih programa i po potrebi, obavljati druge poslove neophodne za nesmetano funkcionisanje portala.

Kandidat/kinja treba da poseduje visoke radne standarde i radnu etiku, sa posebnim naglaskom na odgovornost, samoinicijativu, efikasnost, sposobnost za samostalan i rad u timu, fleksibilnost u radu i rasporedu rada, informatički je pismen/a i odlično razume engleski jezik (i govori i piše).

Kandidati/kinje treba da imaju diplomu osnovnih ili master studija društvenih ili srodnih fakulteta, ali smo spremni da razmotrimo prijave kandidata/kinja sa zanimljivim radnim iskustvom.

Za prijavu je potrebno poslati:

  •  CV
  • Kratko motivaciono pismo (ne duže od jedne strane)

Šaljite svoje prijave na info [at] remarker.media

Remarker je web portal osnovan 2017. godine. Posvećen je podsticanju kritičke debate o ključnim društvenim pitanjima, analizi činjenica i preispitivanju fenomena savremenog društva kroz različite medijske forme.