Uslovi korišćenja

1. Uslovi

Pristupanjem veb lokaciji na adresi https://remarker.media u vlasništvu Remark DPCM doo iz Beograda, slažete se da ovim uslovima, svim važećim zakonima i propisima i saglasni ste da ste odgovorni za usklađenost sa važećim lokalnim zakonima. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno je da koristite ili pristupite ovoj veb lokaciji. Materijali sadržani na ovoj veb stranici su zaštićeni važećim zakonom o zaštiti autorskih prava i žiga.

2. Korišćenje licence

Dozvola se daje privremeno za preuzimanje jedne kopije materijala (informacije ili softvera) na veb stranici https://remarker.media za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ovo je izdavanje dozvole, a ne prenos vlasništva, a pod ovom licencom ne smete:

- modifikovati ili kopirati materijale;
- koristiti materijale za bilo koju komercijalnu svrhu ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
- pokušati dekompilaciju ili obrnuti inžinjering bilo kog softvera koji se nalazi na https://remarker.media veb lokaciji;
- uklanjati sva autorska ili druga vlasničke napomene iz materijala; Ili preneti materijal na drugu osobu ili kopirati materijal na bilo koji drugi server bez izričite dozvole Remark DPCM doo.

Ova licenca će se automatski prekinuti ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja i može se prekinuti od strane https://remarker.media u bilo koje vrieme. Nakon što prekinete prikazivanje ovih materijala ili po prestanku ove dozvole, morate uništiti bilo koji preuzet materijal bilo u elektronskom ili štampanom formatu.

3. Odricanje od odgovornosti

Materijali na veb stranici https://remarker.media pružaju se na osnovu onoga "kakvi jesu". Remark DPCM ne daje nikakve garancije, izražene ili implicitne, i ovim se odriču i negiraju sve druge garancije, uključujući, bez ograničenja, implicitne garancije ili uslove prodaje, sposobnost za određenu namjenu ili neprekidnost intelektualne svojine ili druga kršenja prava.
Dalje, Remark DPCM ne garantuje ili ne daje nikakve izjave o tačnosti, verovatnim rezultatima ili pouzdanosti korišćenja materijala na njegovoj veb lokaciji ili na bilo koji drugi način vezan za takve materijale ili na bilo kojoj lokaciji povezana sa ovom sajtu.

4. Ograničenja

Ni u kom slučaju Remark DPCM ili njegovi dobavljači ili autori ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, oštećenja za gubitak podataka ili profita ili zbog prekida poslovanja) koji proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja materijala na veb stranici Remark-a, čak i ako Napomena ili ovlašćeni zastupnik za primedbu obavješten je usmeno ili pismeno o mogućnosti takve štete. Zbog toga što neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja implicitnih garancija ili ograničenja odgovornosti za naknadnu ili slučajnu štetu, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.

5. Tačnost materijala

Materijali koji se pojavljuju na veb stranici https://remarker.media mogu uključivati tehničke, tipografske ili faktografske greške. Remark DPCM ne garantuje da je bilo koji od materijala na njegovoj veb stranici tačan, potpun ili aktuelan. Remark DPCM može napraviti izmene materijala sadržanih na njegovoj veb stranici u bilo koje vreme bez prethodne najave. Međutim, Remark DPCM ne daje nikakvu obavezu da ažurira materijale.

6. Linkovi

Remark DPCM nije pregledala sva mesta povezana na njegovu veb stranicu i nije odgovorna za sadržaj bilo kojeg takvog povezanog sajta. Uključivanje bilo kog linka ne podrazumeva odobrenje Remark DPCM. Upotreba bilo koje takve povezane veb lokacije je na vlastitom riziku.

7. Modifikacije

Remark DPCM može revidirati ove uslove usluge za svoju veb stranicu u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Korišćenjem ove veb stranice slažete se da ćete biti vezani tada važećom verzijom ovih uslova usluge.

8. Nadležni zakon

Ovi uslovi i pravila se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Srbije i neopozivo podnosite isključivu nadležnost sudova u toj državi ili lokaciji.